Madrasah

Tadika 2

Pelajaran Tauhid
Mengenal perbedaan penciptaan Allah dan benda-benda pembuatan manusia, kekuasaan Allah mencipta Alam serta sifat-sifat Allah yang maha pencipta. Mengenal rukun iman yang 6 secara ringkas.


Pelajaran Akhlak
Belajar adab-adab terhadap kedua orang tua dan adab-adab sehari-harian seperti bangun tidur, keluar tandas dan lain-lain lagi.


Pelajaran Sirah
Mengenali Nabi Muhammad SAW - tarikh dan tempat lahir, keluarga beliau, kota mekah dan sifat-sifat beliau.


Pelajaran Fiqh
Pelajari makna istinjak, pembahagian air-air yang suci, berwudhu dan solat secara pratikal. Mengenali secara asas rukun Islam 5 perkara.

Menengah 1

Pelajaran Tauhid
Rukun Iman : Iman pada Allah serta sifat wajib bagi Allah • Iman pada Malaikat, nama berserta sifat-sifat dan tugas-tugas malaikat.


Pelajaran Akhlak
Menjaga kebersihan • Adab-adab seharian • Adab bersama ibu-bapa, guru-guru dan jiran • Sifat-sifat terpuji dan tercela.


Pelajaran Sirah
Sejarah Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam, Idris, Hud, Salih, Lut, Ismail, Kaum Ad dan Kaum Tsamud.


Pelajaran Fiqh
Bersuci • Jenis-jenis Air • Istinjak • Perkara-perkara yang berkaitan dengan Wudhu dan Practikal Solat.

Menengah 2

Pelajaran Tauhid
Asmaul Husna • Mengenal dan menghayati 15 Nama Allah yang baik.


Pelajaran Akhlak
Mencontohi akhlak Rasulullah SAW sebagai rasul, bapa, suami, ketua dan lain-lain lagi • Adab-adab berpakaian, bercermin, Qadha Hajat serta adab-adab keluar masuk rumah • Adab minta izin serta makanan Halal lagi Baik, Akhlak Tercela seperti hasad dengki, adu domba dan banyak cakal.


Pelajaran Sirah
Sejarah lanjutan tentang Nabi Muhammad SAW • Nabi Ishak, Yaakob, Yunos, Ayub, Zulkifly dan Syuib • Dakwah Nabi Yunos.


Pelajaran Fiqh
Wudhu - kelebihan, syarat, rukun-rukun serta sunat-sunat solat • Doa sesudah solat • Perkara-perkara Makruh dan batal solat. Waktu-waktu solat dan tempat-tempat yang dilarang solat • Azan dan Iqamah.

Menengah 3

Pelajaran Tauhid
Rukun Iman : Iman kepada Kitab- Mukjizat & Alquran. Iman kepada Rasul. Nama dan Sifat2 Rasul. Rasul ulu Azmi. Iman pd Akhirat-Tanda2 Qiamat. Peristiwa Qiamat.


Pelajaran Akhlak
Sifat-sifat terpuji seperti Syukor, ikhlas, cermat dan sabar. Adab berdoa, adab ke madrasah dan adab dengan tamu. Akhlak tercela seperti gopoh, marah dan putus asa.


Pelajaran Sirah
Peristiwa di Gua Hira, Dakwah Nabi, Sahabat hijrah ke Habsyah, Isra Miraj, Sejarah Nabi2 Illyas, Daud, Sulaiman, Zakaria dan Yusof. Kisah Ashabul Ukhdud dan AshabulKahfi.


Pelajaran Fiqh
Rukun Islam, Syahadah. Sunnnat dalam Solat, Sujud Sahwi, Solat Jamaah serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Puasa serta perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa.

Menengah 4

Pelajaran Tauhid
Rukun Iman - Iman pada hari Kiamat. Nama-nama Kiamat, Syurga dan Neraka • Iman pada Qada Qadar-sifat org iman • Khalifah  Allah • Islam cara hidup yang Rabbani dan Syumul.


Pelajaran Akhlak
Zikir dan Doa harian, Ukhwah Islamiyah, Menjaga Maruah, menjauhi Akhlak terkeji seperti Tamak, Bakhil dan mengumpat.


Pelajaran Sirah
Hijrah ke Madinah, Gua Thur, persaudaraan Muhajir dan Ansar dan beberapa peperangan dalam Islam.


Pelajaran Fiqh
Solat Jamaah dan Masbuk • Solat ketika sakit • Jama' Qasar • Perkara yg berkaitan dengan masjid • Mandi Wajib serta Hukum Taklif.

Menengah 5

Pelajaran Tauhid
Tujuan Agama Islam, Rahmat Dari Allah swt, Islam agama peraturan, pembahagian  peraturan Ijbari dan ikhtiar.


Pelajaran Akhlak
Adab-adab hubungan dengan manusia sekeliling • Konsep Mahram dan batas-batas Aurat.


Pelajaran Sirah
Perang-perang dalam Islam seperti Khandaq, Baiatul ridwan  Perjanjian Hudaibiyah, Perang Khaibar, Fathul Makkah. Sejarah Sahabat-Sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Bakar, Umar Alkhatab, Abdul Rahman bin Auf. Talhah bin Ubaidillah, Fatimah Azzahra dan Asma'bte Abu Bakar.


Pelajaran Fiqh
Solat-solat sunnat, Solat Hari Raya serta keutamaanya. Tayamum, Khitan, sedeqah dan Zakat.

Menengah 6

Pelajaran Tauhid
Syahadatain-menginkari syahadataini dan tanggongjawab orang yang bersyahadah. Sifat2 orang-orang yang bersyahadah. Sifat dan keperibadian seorang Muslim.


Pelajaran Akhlak
Hubungan dan adab dengan Jiran dan masyarakat. Sifat-sifat Dai- sifat Mahmudah. Sifat2 Mazmumah-izzah, ghurur, riak, takabbur dan ujub. Hijab dan amalannya.


Pelajaran Sirah
Peperangan dalam Islam- Perang Hunain, Taif dan Tabuk. Hajjarul wada”, Kewafatan Rasulullah. Kisah Sahabat -Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Saad bi Abi Waqqash. kisah Maryam, Asiah, Imam Ghazali dan Ibnu khaldum.


Pelajaran Fiqh
Pembahagian Air. Solat-solat sunnat, Waktu yang diharamkan solat. Kewajipan terhadap Jenazah. Solat jenazah. Umrah dan haji.