Fardu Ain

Fardu Ain Belia/Beliawanis

17-21 Tahun


Pelajaran Tauhid
Pembahasan tentang Iman, Rukun Iman yang 6 dan pengaruh Iman dalam kehidupan peribadi dan jamaah dengan terperinci.


Pelajaran Fiqh
Penerangan berserta pratikal bab bersuci, Wudhu, Mandi, Haid, Nifas, Istihadhah, Khitan, Azan dan Iqamah, Masjid dan keutamaannya dan Solat 5 Waktu dan solat-solat sunnat.

Penerapan dan penekanan mengamalkan perkara-perkara Fardhu Ain pada setiap hari sepanjang hayat perlu untuk wujudjan Muslim yang bertaqwa, berakidah dan berakhlak mulia.

Fardu Ain Dewasa

22 Tahun Ke Atas


Pelajaran Tauhid
Pembahasan tentang keimanan secara terperinci di dalam bab Rukun Iman yang 6 perkara.


Pelajaran Fiqh
Asas-asas kewajiban tiap-tiap individu. Pembahasan dari bab Taharah hingga pd Solat dan perkara2 yg berkaitan dengannya.


Kursus 10 bulan ini bertujuan mengwujudkan Muslim yang bertaqwa, berakidah dan berakhlak mulia. Sesuai untuk setiap individu lelaki dan wanita 18 tahun keatas yg belum ada asas pelajaran agama Islam dan juga sesuai utk setiap individu yg ingin pedoman hidup utk mencapai kecemerlangan hidup di dunia dan akhirat.

Bimbingan Agama Remaja

13-16 Tahun


Bimbingan Agama Dewasa

Tafsir Al-Quran dan Syarah Hadits